Arines realiza os "Traballos verticais en taludes no Corredor do Morrazo" para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)

Artículos
29/11/2019
Arines realiza os

Expediente: PASS/003/19 

As obras incluidas neste proxecto teñen como finalidade a a realización do apeo, retirada e/ou acopio e tamén na venda da madeira aproveitable de residuos de árbores ubicados no zona de dominio público das estradas da Rede de Estradas de Galicia.


As actuacións a executar contempladas no proxecto son as seguintes:

 • Traballos previos.
  • Acceso dos traballadores e ferramentas ao lugar de traballo
  • Transporte de combustible para a maquinaria ata o lugar de traballo.
  • Transporte de maquinaria. Plataforma
  • Carga e descarga de materiais en obra.
 • Limpeza mediante roza manual, segado e limpeza de restos vexetais.
 • Apeo e preparación de árbores para desembosque e transporte
 • Sinalización de traballos na estrada
 • Poda vertical
 • Uso de cable na orientación de caida de árbores de grandes dimensións
 • Traballos en taludes de forte pendente
 • Astelado de ramas e fustes
 • Recollida e apilado de restos.
 • Aplicación de herbicida sobre tocon.
 • Operacións de mantemento de maquinaria

Arines realiza os

Este sitio web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo. Dichas cookies quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI.
Puedes ver más detalles en nuestra Política de cookies.