Arines realiza os "Traballos verticais en taludes no Corredor do Morrazo" para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)

Artículos
29/11/2019
Arines realiza os

Expediente: PASS/003/19 

As obras incluidas neste proxecto teñen como finalidade a a realización do apeo, retirada e/ou acopio e tamén na venda da madeira aproveitable de residuos de árbores ubicados no zona de dominio público das estradas da Rede de Estradas de Galicia.


As actuacións a executar contempladas no proxecto son as seguintes:

 • Traballos previos.
  • Acceso dos traballadores e ferramentas ao lugar de traballo
  • Transporte de combustible para a maquinaria ata o lugar de traballo.
  • Transporte de maquinaria. Plataforma
  • Carga e descarga de materiais en obra.
 • Limpeza mediante roza manual, segado e limpeza de restos vexetais.
 • Apeo e preparación de árbores para desembosque e transporte
 • Sinalización de traballos na estrada
 • Poda vertical
 • Uso de cable na orientación de caida de árbores de grandes dimensións
 • Traballos en taludes de forte pendente
 • Astelado de ramas e fustes
 • Recollida e apilado de restos.
 • Aplicación de herbicida sobre tocon.
 • Operacións de mantemento de maquinaria

Arines realiza os

Esta web emplea cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas nuestra Política de cookies.